Hock Advocatuur

Rechtsgebieden

De rechtsgebieden van Hock Advocatuur zijn:

 

Arbeidsrecht

 • Individueel ontslagrecht
 • Collectief ontslagrecht, reorganisaties
 • CAO-recht
 • Arbeidsvoorwaarden- en arbeidsovereenkomsten
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Overgang van onderneming
 • Gelijke behandeling
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Sociale zekerheid
 • Flexibele arbeidsrelaties (uitzend, payroll, zzp-er, overeenkomst van opdracht)
 • Medezeggenschapsrecht
 • ¬†Ambtenarenrecht

 

Verbintenissenrecht

 • Overeenkomsten
 • Contracten

 

Ondernemingsrecht

 • Bestuurdersaanprakelijkheid
 • Statutair bestuurders
 • Vennootschaprechtelijke kwesties